Tietoja nuoremmista miehistä, minuutin seurustelu .