Näytä selkeältä suuntaa huolehtivat tarpeistaan, ____.